Home

Text Box: 2014—2015 Seisoen—NEEM ASB KENNIS.
Text Box: Text Box: INTERNETBETALINGS:
Rekeninghouer: Malmesbury Gokart Klub
Nedbank
Takkode: 154605
Rekeningno.: 2546020102
Verwysing: Drywer(s) se naam (name) en van.
Don't fool yourself
Speed THRILLS!

Text Box: Klubgelde betaalbaar op 1ste racedag:
(Kan oor die 1ste 3 races afbetaal word as gereel is met Johan)
R950 = Drywer
R750 = 2 de lid van direkte gesin
Ledegeld sluit in admin, medic, tellinghouers en inskrywingsgelde vir 12 races.  (Hekgelde is UITGESLUIT: R20– 12 jr en ouer en R10 jonger as 12.).  Sosialelid = R100.00
Text Box: Met betaling van klubgelde ontvang jul ook n reelboek vir 2014—2015 met scrutinering forms. Sonder jou reelboek gaan jy nie toegelaat word om te ry die volgende 11 races nie.