Home

Text Box: 2013—2014 Seisoen—NEEM ASB KENNIS.
FROM 29 March 2014 the following times are applicable for Saterday races:
15:00 = scrutineering starts
17:00 = racing starts.
Friday Evening races (21/2 ; 14/3 and 11/4):
18:00 = scrutinering starts
19:00 = racing starts
Text Box: Klubvergadering is gehou op 15/08/2013 en daar was eenpaarig besluit dat die seisoen se race datums 50/50 verdeel moet word tussen Vrydae en Saterdae en dat die datums nie oorvleuel met enige ander motorsport datums nie.

By SOK sien n mens die grillerigste “gesigte”.

Text Box: INTERNETBETALINGS:
Rekeninghouer: Malmesbury Gokart Klub
Nedbank
Takkode: 154605
Rekeningno.: 2546020102
Verwysing: Drywer(s) se naam (name) en van.
Don't fool yourself
Speed THRILLS!

Text Box: HIERMEE BEVESTIG EK, DIE AUNTY VAN DIE WEBSITE, DAT ALLE INLIGTING HUIDIGLIK OP HIERDIE SITE VERWYS NA DIE 2013 / 2014 SEISOEN.  Die gewig per klas by “rules” is bevestig op Face book net na almal geweeg is aan begin van die seisoen.  Dieselfde gewig is gelees aan al die lede aanwesig by daardie reisdag.  Die voorsitter het pertinent gese dat almal moet hul gewigte reg kry want hul kan enige van die volgende reisdae die karre weeg en dan het niemand n verskoning nie.  Die gewig is ook bevestig op die face book deur myself.  Ek glo en vertou enige onsekerheid is nou uit die weg geruim.