Home

Text Box: 2014—2015 Seisoen—NEEM ASB KENNIS.
17/10/2014 = Race 2 (Vrydag)
15/11/2014 = Race 3 (Saterdag)
05/12/2014 = Race 4 (Vrydag)
Scrutinering:					Racing:
Saterdae: 	Vanaf 15:00			Saterdae: 	Vanaf 16:00
Vrydagaande: 	Vanaf 18:30			Vrydagaande: 	Vanaf 19:15
Minimum gewig per klas is by reels gesit.  Gaan loer.
Text Box: Klubvergadering is gehou op 15/08/2013 en daar was eenpaarig besluit dat die race datums 50/50 verdeel moet word tussen Vrydae en Saterdae en dat die datums nie oorvleuel met enige ander motorsport datums nie. Dit het goed gewerk verlede seisoen so ons gaan voort met hierdie reeling.
Text Box: INTERNETBETALINGS:
Rekeninghouer: Malmesbury Gokart Klub
Nedbank
Takkode: 154605
Rekeningno.: 2546020102
Verwysing: Drywer(s) se naam (name) en van.
Don't fool yourself
Speed THRILLS!

Text Box: Klubgelde betaalbaar op 1ste racedag:
(Kan oor die 1ste 3 races afbetaal word as gereel is met Johan)
R950 = Drywer
R750 = 2 de lid van direkte gesin
Ledegeld sluit in admin, medic, tellinghouers en inskrywingsgelde vir 12 races.  (Hekgelde is UITGESLUIT: R20– 12 jr en ouer en R10 jonger as 12.).  Sosialelid = R100.00
Text Box: Met betaling van klubgelde ontvang jul ook n reelboek vir 2014—2015 met scrutinering forms. Sonder jou reelboek gaan jy nie toegelaat word om te ry die volgende 11 races nie.